PRO4 File

? Cách mở file .PRO4? Những phần mềm mở file .PRO4 và sửa file lỗi. Convert Binary PRO4 file sang định dạng khác.

.PRO4 File Extension

   
File name PRO4 File
File Type ProPresenter 4 Document
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (2 Bình chọn)

File .PRO4 là file gì?

PRO4 là Data Files - ProPresenter 4 Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Renewed Vision.

trình bày đa phương tiện tạo ra với ProPresenter, một ứng dụng được sử dụng để tạo ra tác phẩm cho các dịch vụ thờ phượng thờ; có thể chứa nhiều slide thuyết trình cũng như tài liệu tham khảo các tập tin âm thanh và video; cũng lưu trữ thời gian cho thời gian hiển thị mỗi slide; sử dụng để lưu các tài liệu trong cửa sổ Library của ứng dụng.

What is a PRO4 file?

Multimedia presentation created with ProPresenter, an application used for creating productions for church worship services; may contain multiple presentation slides as well as references to audio and video files; also stores the timeline for when to show each slide; used for saving the documents in the application's Library pane.

Cách mở .PRO4 file

Để mở file .PRO4 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO4 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO4

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO4 do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter
  • ProPresenter
  • ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO4

File .PRO4 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *