PRO4PL File

? Cách mở file .PRO4PL? Những phần mềm mở file .PRO4PL và sửa file lỗi. Convert Binary PRO4PL file sang định dạng khác.

.PRO4PL File Extension

   
File name PRO4PL File
File Type ProPresenter Playlist File
Nhà phát triển Renewed Vision
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PRO4PL là file gì?

PRO4PL là Data Files - ProPresenter Playlist File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Renewed Vision.

Multimedia playlist được tạo ra bởi ProPresenter, một chương trình sử dụng để tạo các bài thuyết trình thờ phượng thờ; tiết kiệm một playlist XML của âm thanh, video, và .PRO4 file nhưng không bao gồm các tập tin tham chiếu (sử dụng .PRO4PLX tập tin bao gồm các tập tin âm thanh và video trong gói); sử dụng để chuyển các bài thuyết trình phác thảo giữa các máy tính.

What is a PRO4PL file?

Multimedia playlist created by ProPresenter, a program used for creating church worship service presentations; saves an XML playlist of audio, video, and .PRO4 files but does not include the referenced files (use .PRO4PLX files to include the audio and video files in the bundle); used for transferring presentations outlines between computers.

Cách mở .PRO4PL file

Để mở file .PRO4PL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PRO4PL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PRO4PL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PRO4PL do người dùng đóng góp.

  • Renewed Vision ProPresenter
  • ProPresenter
  • ProPresenter

Chuyển đổi file .PRO4PL

File .PRO4PL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *