PROJECT File

? Cách mở file .PROJECT? Những phần mềm mở file .PROJECT và sửa file lỗi. Convert XML PROJECT file sang định dạng khác.

.PROJECT File Extension

   
File name PROJECT File
File Type Eclipse Project Settings File
Nhà phát triển Eclipse
Phân loại Developer Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.4 ★ (23 Bình chọn)

File .PROJECT là file gì?

PROJECT là Developer Files - Eclipse Project Settings File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Eclipse.

File được tạo ra bởi Eclipse khi tạo một dự án mới; lưu trong một định dạng XML và chứa tên dự án, xây dựng chi tiết kỹ thuật, và phụ thuộc; sử dụng để lưu và tải các dự án vào IDE Eclipse; sử dụng .prefix filename.

What is a PROJECT file?

File created by Eclipse when creating a new project; saved in an XML format and contains the project name, build specifications, and dependencies; used for saving and loading projects into the Eclipse IDE; uses the filename .prefix.

Cách mở .PROJECT file

Để mở file .PROJECT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROJECT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROJECT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROJECT do người dùng đóng góp.

  • PreSonus Studio One
  • Liquid
  • Liquid
  • GalilTools
  • Notepad++
  • EditPad Pro
  • EditPad Pro

Chuyển đổi file .PROJECT

File .PROJECT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *