PROJECTPROPERTIES File

? Cách mở file .PROJECTPROPERTIES? Những phần mềm mở file .PROJECTPROPERTIES và sửa file lỗi. Convert N/A PROJECTPROPERTIES file sang định dạng khác.

.PROJECTPROPERTIES File Extension

   
File name PROJECTPROPERTIES File
File Type Alpha Five Project Properties File
Nhà phát triển Alpha Software
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PROJECTPROPERTIES là file gì?

PROJECTPROPERTIES là Data Files - Alpha Five Project Properties File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Alpha Software.

Thuộc tính tập tin được tạo ra bởi Alpha Năm, một IDE cho phép người dùng để phát triển điện thoại di động, các ứng dụng máy tính để bàn, và Web; chứa các thuộc tính cho một dự án; bao gồm các kiểu dự án, tên tập tin cho phép, các thư viện JavaScript, thư viện CSS, và Cài đặt email; tham chiếu bởi Alpha Năm, không có nghĩa là sẽ được mở bằng tay; nằm trong "WebProject" thư mục của dự án cùng với các tập tin .SECURITYSETTINGS.

What is a PROJECTPROPERTIES file?

Properties file created by Alpha Five, an IDE that enables users to develop mobile, desktop, and Web applications; contains properties for a project; includes the project style, allowed filenames, JavaScript libraries, CSS libraries, and Email settings; referenced by Alpha Five, not meant to be manually opened; located in the "WebProject" folder of the project along with the .SECURITYSETTINGS file.

Cách mở .PROJECTPROPERTIES file

Để mở file .PROJECTPROPERTIES click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROJECTPROPERTIES bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROJECTPROPERTIES

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROJECTPROPERTIES do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PROJECTPROPERTIES

File .PROJECTPROPERTIES có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *