PROP File

? Cách mở file .PROP? Những phần mềm mở file .PROP và sửa file lỗi. Convert Text PROP file sang định dạng khác.

.PROP File Extension

   
File name PROP File
File Type Android Build Properties File
Nhà phát triển Android
Phân loại System Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.1 ★ (59 Bình chọn)

File .PROP là file gì?

PROP là System Files - Android Build Properties File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Android.

tính chất xây dựng tập tin được sử dụng bởi các thiết bị Android; chứa thông tin về thiết bị của bạn, chẳng hạn như mô hình, thương hiệu, và phiên bản, và làm thế nào cư xử điện thoại của bạn.

What is a PROP file?

Build properties file used by Android devices; contains information about your device, such as the model, brand, and version, and how your phone behaves.

Cách mở .PROP file

Để mở file .PROP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROP do người dùng đóng góp.

  • Notepad++
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office
  • sakura editor
  • Sjboy Mod
  • EditPlus Build
  • EditPlus Build

Chuyển đổi file .PROP

File .PROP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *