PROPDESC File

? Cách mở file .PROPDESC? Những phần mềm mở file .PROPDESC và sửa file lỗi. Convert XML PROPDESC file sang định dạng khác.

.PROPDESC File Extension

   
File name PROPDESC File
File Type Property Description
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 4.1 ★ (15 Bình chọn)

File .PROPDESC là file gì?

PROPDESC là Settings Files - Property Description, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

tập tin XML mô tả thuộc tính có thể được tìm kiếm sử dụng Windows Search; tạo ra cho tài sản mà chưa có trong hệ thống sở hữu; phải được lưu trữ trong một vị trí toàn cầu (không phải là một thư mục người dùng) để chức năng một cách chính xác.

What is a PROPDESC file?

XML file that describes properties that can be searched using Windows Search; created for properties that are not already in the property system; must be stored in a global location (not a user directory) in order to function correctly.

Cách mở .PROPDESC file

Để mở file .PROPDESC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PROPDESC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PROPDESC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PROPDESC do người dùng đóng góp.

  • text editor
  • Microsoft Windows Search
  • Microsoft Windows Search

Chuyển đổi file .PROPDESC

File .PROPDESC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *