PSA File

? Cách mở file .PSA? Những phần mềm mở file .PSA và sửa file lỗi. Convert Binary PSA file sang định dạng khác.

.PSA File Extension

   
File name PSA File
File Type 1Unreal Engine Skeletal Animation File
Nhà phát triển Epic Games
Phân loại 3D Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .PSA là file gì?

PSA là 3D Image Files - 1Unreal Engine Skeletal Animation File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Epic Games.

Tập tin được sử dụng bởi các công nghệ Unreal Engine, một công cụ chơi game 3D dùng để phát triển first-person shooter game như Unreal Tournament; chứa các thiết lập mô hình hoạt hình 3D cho một tập tin .PSK; sử dụng bởi các công nghệ Unreal Engine để animate nhập khẩu các mô hình 3D.

What is a PSA file?

File used by the Unreal Engine, a 3D gaming engine used to develop first-person shooter games such as Unreal Tournament; contains 3D model animation settings for a .PSK file; used by the Unreal Engine to animate imported 3D models.

Cách mở .PSA file

Để mở file .PSA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSA do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop Album
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Media Player Classic
  • Microsoft Office
  • ProSelect
  • ProSelect

Chuyển đổi file .PSA

File .PSA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *