PSAR File

? Cách mở file .PSAR? Những phần mềm mở file .PSAR và sửa file lỗi. Convert N/A PSAR file sang định dạng khác.

.PSAR File Extension

   
File name PSAR File
File Type PSP Update File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PSAR là file gì?

PSAR là Misc Files - PSP Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin dữ liệu sử dụng để cập nhật Sony PlayStation Portable (PSP); đôi khi được dùng để cài đặt bản cập nhật firmware tùy chỉnh trên PSP; chỉ có thể được truy cập bằng cách giải nén file EBOOT.PBP (xem mục .PBP để biết thêm thông tin); thường có tên là "DATA.PSAR."

What is a PSAR file?

Data file used to update the Sony PlayStation Portable (PSP); sometimes used for installing custom firmware updates on the PSP; can only be accessed by unpacking the EBOOT.PBP file (see the .PBP entry for more information); typically named "DATA.PSAR."

Cách mở .PSAR file

Để mở file .PSAR click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSAR bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSAR

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSAR do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PSAR

File .PSAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *