PSAR File

PSAR là Misc Files - PSP Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

.PSAR File Extension

   
File name PSAR File
File Type PSP Update File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Misc Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PSAR là file gì?

PSAR là Misc Files - PSP Update File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sony.

tập tin dữ liệu sử dụng để cập nhật Sony PlayStation Portable (PSP); đôi khi được dùng để cài đặt bản cập nhật firmware tùy chỉnh trên PSP; chỉ có thể được truy cập bằng cách giải nén file EBOOT.PBP (xem mục .PBP để biết thêm thông tin); thường có tên là "DATA.PSAR."

What is a PSAR file?

Data file used to update the Sony PlayStation Portable (PSP); sometimes used for installing custom firmware updates on the PSP; can only be accessed by unpacking the EBOOT.PBP file (see the .PBP entry for more information); typically named "DATA.PSAR."

Phần mềm mở file .PSAR

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSAR do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PSAR

           

File .PSAR có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *