PSB File

? Cách mở file .PSB? Những phần mềm mở file .PSB và sửa file lỗi. Convert Binary PSB file sang định dạng khác.

.PSB File Extension

   
File name PSB File
File Type 1Photoshop Large Document Format
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.7 ★ (36 Bình chọn)

File .PSB là file gì?

PSB là Raster Image Files - 1Photoshop Large Document Format, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Dạng được sử dụng để lưu tài liệu Photoshop lớn hơn 30.000 bằng 30.000 pixel kích thước; hỗ trợ hình ảnh lên đến 300.000 300.000 pixel; để cho phép hỗ trợ .psb, đánh dấu vào "Enable Large Document Format" trong File Xử lý cửa sổ của cửa sổ Preferences Photoshop

What is a PSB file?

Format used for saving large Photoshop documents over 30,000 by 30,000 pixels in size; supports images up to 300,000 by 300,000 pixels; to enable .psb support, check the "Enable Large Document Format" within the File Handling pane of the Photoshop Preferences window

Cách mở .PSB file

Để mở file .PSB click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSB bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSB

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSB do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop CC
  • KMPlayer
  • KMPlayer
  • Adobe Photoshop Extended
  • Honeyview
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center

Chuyển đổi file .PSB

File .PSB có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Convert psb to pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *