PSC1 File

PSC1 là Settings Files - Windows PowerShell Console File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

.PSC1 File Extension

   
File name PSC1 File
File Type Windows PowerShell Console File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PSC1 là file gì?

PSC1 là Settings Files - Windows PowerShell Console File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Microsoft.

Nộp tạo ra bởi Windows PowerShell, một vỏ tiên tiến cho Windows; chứa tài sản và đăng ký snap-in (plug-in) được sử dụng bởi giao diện điều khiển hiện hành; sử dụng để lưu các thiết lập và vỏ tải cụ thể.

What is a PSC1 file?

File created by Windows PowerShell, an advanced shell for Windows; contains properties and registered snap-ins (plug-ins) that are used by the current console; used for saving and loading specific shell settings.

Phần mềm mở file .PSC1

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSC1 do filegi.com tổng hợp.

  • Microsoft Windows PowerShell
  • Windows PowerShell
  • Windows PowerShell
  • Media Player Classic
  • Windows PowerShell Modules
  • PowerSE
  • PowerSE

Chuyển đổi file .PSC1

           

File .PSC1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *