PSDC File

? Cách mở file .PSDC? Những phần mềm mở file .PSDC và sửa file lỗi. Convert Binary PSDC file sang định dạng khác.

.PSDC File Extension

   
File name PSDC File
File Type Adobe Photoshop Cloud Document
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (4 Bình chọn)

File .PSDC là file gì?

PSDC là Raster Image Files - Adobe Photoshop Cloud Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

tập tin Một PSDC là một tài liệu Adobe Photoshop được lưu trong định dạng Adobe Photoshop Tài liệu đám mây (PSDC). Nó chứa một hình ảnh trong định dạng giống như một tập tin PSD, nhưng được lưu trữ trong đám mây sử dụng thông qua hệ thống tài liệu đám mây của Adobe. Các tập tin được tự động cập nhật khi nó được mở ra và sửa đổi trên các thiết bị khác nhau.

What is a PSDC file?

A PSDC file is an Adobe Photoshop document saved in the Adobe Photoshop Document Cloud (PSDC) format. It contains an image in the same format as a .PSD file, but is stored in the cloud using via Adobe's cloud documents system. The file is automatically updated when it is opened and modified on different devices.

Cách mở .PSDC file

Để mở file .PSDC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSDC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSDC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSDC do người dùng đóng góp.

  • Adobe Photoshop
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020

Chuyển đổi file .PSDC

File .PSDC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *