PSDL File

? Cách mở file .PSDL? Những phần mềm mở file .PSDL và sửa file lỗi. Convert Binary PSDL file sang định dạng khác.

.PSDL File Extension

   
File name PSDL File
File Type Midtown Madness 2 City File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (5 Bình chọn)

File .PSDL là file gì?

PSDL là Game Files - Midtown Madness 2 City File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Trò chơi tập tin được sử dụng bởi Midtown Madness 2, một thành phố đô thị trò chơi đua xe; tiết kiệm hình học cho một thành phố bao gồm các đỉnh và đa giác của tòa nhà, đường phố, và các đối tượng khác; cũng chứa tham chiếu đến các kết cấu được che phủ trên các đối tượng 3D.

What is a PSDL file?

Game file used by Midtown Madness 2, an urban city racing game; saves the geometry for a city including the vertices and polygons of buildings, streets, and other objects; also contains references to the textures that are overlaid on the 3D objects.

Cách mở .PSDL file

Để mở file .PSDL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSDL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSDL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSDL do người dùng đóng góp.

  • MM2 City Toolkit
  • Microsoft Midtown Madness 2
  • Microsoft Midtown Madness 2

Chuyển đổi file .PSDL

File .PSDL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *