PSE File

? Cách mở file .PSE? Những phần mềm mở file .PSE và sửa file lỗi. Convert Binary PSE file sang định dạng khác.

.PSE File Extension

   
File name PSE File
File Type Photoshop Elements Photo Project
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.2 ★ (5 Bình chọn)

File .PSE là file gì?

PSE là Raster Image Files - Photoshop Elements Photo Project, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

dự án chỉnh sửa ảnh kỹ thuật số tạo ra bởi Photoshop Elements (PSE), một tỉa xuống phiên bản của Adobe Photoshop; tương tự như một tập tin PSD (phần mở rộng mặc định cho Photoshop Elements) và tiết kiệm các lớp hình ảnh hiện tại và chỉnh sửa áp dụng.

What is a PSE file?

Digital photo editing project created by Photoshop Elements (PSE), a trimmed-down version of Adobe Photoshop; similar to a .PSD file (the default extension for Photoshop Elements) and saves the current image layers and applied edits.

Cách mở .PSE file

Để mở file .PSE click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSE bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSE

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSE do người dùng đóng góp.

  • Hero Lab
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements
  • Adobe Photoshop Elements Editor
  • Parallels Tools Center
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander

Chuyển đổi file .PSE

File .PSE có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *