PSF1 File

? Cách mở file .PSF1? Những phần mềm mở file .PSF1 và sửa file lỗi. Convert N/A PSF1 file sang định dạng khác.

.PSF1 File Extension

   
File name PSF1 File
File Type PlayStation Sound Format File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PSF1 là file gì?

PSF1 là Audio Files - PlayStation Sound Format File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Âm thanh tập tin sử dụng cho âm nhạc trình tự trong Sony PlayStation 1 trò chơi mô phỏng; tương tự như file .PSF (Portable Sound File) nhưng tạo cho các trò chơi PlayStation; chứa mẫu, đó là âm thanh (giống như một cây guitar), và trình tự, trong đó chỉ ra cách các âm thanh nên được chơi.

What is a PSF1 file?

Audio file used for sequenced music in Sony PlayStation 1 emulated games; similar to .PSF (Portable Sound File) files but created for PlayStation games; contains samples, which are sounds (like a guitar), and sequences, which indicate how the sounds should be played.

Cách mở .PSF1 file

Để mở file .PSF1 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSF1 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSF1

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSF1 do người dùng đóng góp.

  • XMMS with the Highly Experimental plugin
  • Audio Overload
  • Audio Overload
  • Nullsoft Winamp with the Highly Experimental plugin
  • XMPlay

Chuyển đổi file .PSF1

File .PSF1 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *