PSPD File

? Cách mở file .PSPD? Những phần mềm mở file .PSPD và sửa file lỗi. Convert Binary PSPD file sang định dạng khác.

.PSPD File Extension

   
File name PSPD File
File Type PhotoSuite 5 Project File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .PSPD là file gì?

PSPD là Data Files - PhotoSuite 5 Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sonic Solutions.

hồ sơ dự án tạo ra bởi Roxio PhotoSuite phiên bản 5, một chương trình sử dụng để biến các bức ảnh kỹ thuật số vào thiệp chúc mừng, lời mời, và áp phích; chứa tham chiếu đến file ảnh kỹ thuật số cũng như chỉnh sửa hình ảnh, văn bản và bố trí định dạng; sử dụng để lưu và tải một dự án PhotoSuite.

What is a PSPD file?

Project file created by Roxio PhotoSuite version 5, a program used to turn digital photos into greeting cards, invitations, and posters; contains references to digital photo files as well as image edits, text, and layout formatting; used to save and load a PhotoSuite project.

Cách mở .PSPD file

Để mở file .PSPD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSPD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSPD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSPD do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7
  • PhotoSuite LE
  • PhotoSuite LE

Chuyển đổi file .PSPD

File .PSPD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *