PSPSCRIPT File

? Cách mở file .PSPSCRIPT? Những phần mềm mở file .PSPSCRIPT và sửa file lỗi. Convert N/A PSPSCRIPT file sang định dạng khác.

.PSPSCRIPT File Extension

   
File name PSPSCRIPT File
File Type PaintShop Pro Resource File
Nhà phát triển Corel
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PSPSCRIPT là file gì?

PSPSCRIPT là Settings Files - PaintShop Pro Resource File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

What is a PSPSCRIPT file?

A PSPSCRIPT file contains a resource created by PaintShop Pro, a raster graphics editor for Windows. It stores a resource used by PaintShop Pro, which may be a script, brush, template, palette swatch, or tool preset. PSPSCRIPT files may be a resource included with PaintShop Pro or a custom resource created by a user.

Cách mở .PSPSCRIPT file

Để mở file .PSPSCRIPT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSPSCRIPT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSPSCRIPT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSPSCRIPT do người dùng đóng góp.

  • Paint Shop Pro
  • Corel PaintShop Pro
  • Corel PaintShop Pro
  • Paint Shop Pro X
  • Paint Shop Pro XI
  • Corel PaintShop Photo Pro
  • Corel PaintShop Photo Pro

Chuyển đổi file .PSPSCRIPT

File .PSPSCRIPT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *