PSS File

? Cách mở file .PSS? Những phần mềm mở file .PSS và sửa file lỗi. Convert Binary PSS file sang định dạng khác.

.PSS File Extension

   
File name PSS File
File Type 1PlayStation 2 Game Video File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.5 ★ (143 Bình chọn)

File .PSS là file gì?

PSS là Game Files - 1PlayStation 2 Game Video File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Một tập tin PSS là một tập tin video được sử dụng bởi trò chơi dành cho PlayStation 2 console. Nó chứa dữ liệu âm thanh và video và được sử dụng để chơi trong game cutscenes và bộ phim khác. file PSS có thể được chuyển đổi sang các định dạng video phổ biến hơn, hoặc chia thành các file âm thanh và video riêng biệt sử dụng nhiều tiện ích.

What is a PSS file?

A PSS file is a video file used by games for the PlayStation 2 console. It contains audio and video data and is used for playing in-game cutscenes and other movies. PSS files may be converted to more common video types, or split into separate audio and video files using several utilities.

Cách mở .PSS file

Để mở file .PSS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSS do người dùng đóng góp.

  • VideoLAN VLC media player
  • PSS Plex
  • PSS Plex
  • PSS Player
  • QvodPlayer
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PSS

File .PSS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *