PSSD File

? Cách mở file .PSSD? Những phần mềm mở file .PSSD và sửa file lỗi. Convert N/A PSSD file sang định dạng khác.

.PSSD File Extension

   
File name PSSD File
File Type PhotoSuite Slide Show File
Nhà phát triển Sonic Solutions
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .PSSD là file gì?

PSSD là Video Files - PhotoSuite Slide Show File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Sonic Solutions.

Ảnh slide show được tạo ra bởi phiên bản cũ của PhotoSuite, một chương trình bao gồm Roxio Creator; chứa một chuỗi các hình ảnh, hiệu ứng chuyển tiếp, và âm thanh; sử dụng cho các dự án tiết kiệm và tải trình chiếu.

What is a PSSD file?

Photo slide show created by older versions of PhotoSuite, a program included with Roxio Creator; contains a sequence of photos, transitions, and audio; used for saving and loading slide show projects.

Cách mở .PSSD file

Để mở file .PSSD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSSD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSSD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSSD do người dùng đóng góp.

  • Roxio Creator NXT Pro 7

Chuyển đổi file .PSSD

File .PSSD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *