PSSG File

? Cách mở file .PSSG? Những phần mềm mở file .PSSG và sửa file lỗi. Convert Binary PSSG file sang định dạng khác.

.PSSG File Extension

   
File name PSSG File
File Type EGO Engine Textures File
Nhà phát triển Codemasters
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.6 ★ (14 Bình chọn)

File .PSSG là file gì?

PSSG là Game Files - EGO Engine Textures File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Codemasters.

Đồ họa tập tin được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra với Engine EGO, một động cơ xe đua trò chơi được phát triển bởi Codemasters; chứa kết cấu cho các đối tượng trò chơi, có thể được lưu trữ trong DDS, .TGA, hoặc các tập tin BMP; sử dụng cho da đua xe, đồ họa theo dõi, và đồ họa trò chơi khác.

What is a PSSG file?

Graphics file used by games created with the EGO Engine, a race car game engine developed by Codemasters; contains textures for game objects, which may be stored in .DDS, .TGA, or .BMP files; used for racing car skins, track graphics, and other game graphics.

Cách mở .PSSG file

Để mở file .PSSG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSSG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSSG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSSG do người dùng đóng góp.

  • Codemasters Colin McRae: DiRT 3
  • F1 2010 Textures Editor
  • F1 2010 Textures Editor

Chuyển đổi file .PSSG

File .PSSG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *