PSU File

? Cách mở file .PSU? Những phần mềm mở file .PSU và sửa file lỗi. Convert Binary PSU file sang định dạng khác.

.PSU File Extension

   
File name PSU File
File Type 1PSU Designer Document
Nhà phát triển Duncan Amplification
Phân loại CAD Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (10 Bình chọn)

File .PSU là file gì?

PSU là CAD Files - 1PSU Designer Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Duncan Amplification.

CAD tập tin được tạo ra bởi nhà thiết kế PSU (PSUD), một chương trình dùng để thiết kế cung cấp điện cho các bộ khuếch đại ống; tiết kiệm các sơ đồ thiết kế, có thể bao gồm chỉnh lưu, bộ lọc và các thành phần khác; có thể được mô phỏng trong phần mềm.

What is a PSU file?

CAD file created by PSU Designer (PSUD), a program used for designing power supplies for tube amplifiers; saves the design schematic, which may include rectifiers, filters, and other components; can be simulated in the software.

Cách mở .PSU file

Để mở file .PSU click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSU bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSU

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSU do người dùng đóng góp.

  • Duncan Amplification PSU Designer
  • PHAST
  • PHAST
  • Silvia

Chuyển đổi file .PSU

File .PSU có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *