PSX File

? Cách mở file .PSX? Những phần mềm mở file .PSX và sửa file lỗi. Convert Binary PSX file sang định dạng khác.

.PSX File Extension

   
File name PSX File
File Type PlayStation Save File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PSX là file gì?

PSX là Game Files - PlayStation Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Lưu tập tin được tạo ra bởi các trò chơi video Sony PlayStation; chứa thông tin tiến bộ trò chơi mà được lưu trữ trên một thẻ nhớ PlayStation; có thể được chiết xuất từ ​​các thẻ nhớ sử dụng một số tiện ích thay đổi trò chơi.

What is a PSX file?

Save file created by Sony PlayStation video games; contains game progress information that was stored on a PlayStation memory card; can be extracted from the memory card using some game modification utilities.

Cách mở .PSX file

Để mở file .PSX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSX do người dùng đóng góp.

  • PSXGameEdit
  • exacqVision Media Player
  • exacqVision Media Player
  • PSXMemTool
  • Media Player Classic
  • SoMove Lite
  • SoMove Lite

Chuyển đổi file .PSX

File .PSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *