PSX File

PSX là Game Files - PlayStation Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

.PSX File Extension

   
File name PSX File
File Type PlayStation Save File
Nhà phát triển Sony
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (6 Bình chọn)

File .PSX là file gì?

PSX là Game Files - PlayStation Save File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Sony.

Lưu tập tin được tạo ra bởi các trò chơi video Sony PlayStation; chứa thông tin tiến bộ trò chơi mà được lưu trữ trên một thẻ nhớ PlayStation; có thể được chiết xuất từ ​​các thẻ nhớ sử dụng một số tiện ích thay đổi trò chơi.

What is a PSX file?

Save file created by Sony PlayStation video games; contains game progress information that was stored on a PlayStation memory card; can be extracted from the memory card using some game modification utilities.

Phần mềm mở file .PSX

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSX do filegi.com tổng hợp.

  • PSXGameEdit
  • exacqVision Media Player
  • exacqVision Media Player
  • PSXMemTool
  • Media Player Classic
  • SoMove Lite
  • SoMove Lite

Chuyển đổi file .PSX

           

File .PSX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *