PSY File

? Cách mở file .PSY? Những phần mềm mở file .PSY và sửa file lỗi. Convert Binary PSY file sang định dạng khác.

.PSY File Extension

   
File name PSY File
File Type 1Psycle Song File
Nhà phát triển PSYCLEDELICS
Phân loại Audio Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PSY là file gì?

PSY là Audio Files - 1Psycle Song File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi PSYCLEDELICS.

File được tạo ra bởi Psycle Modular Âm nhạc Creation Studio, một chương trình âm nhạc mô-đun sử dụng để tạo ra những bài hát tổng hợp; cửa hàng "âm nhạc mô-đun" khối như mô hình đầu vào và các hiệu ứng đó được tổ chức trong sequencer; sử dụng để tạo ra âm nhạc MIDI-như thế nào.

What is a PSY file?

File created by Psycle Modular Music Creation Studio, a modular music program used to generate synthesized songs; stores "modular music" blocks as input patterns and effects that are organized in the sequencer; used for generating MIDI-like music.

Cách mở .PSY file

Để mở file .PSY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSY do người dùng đóng góp.

  • Psycle Modular Music Creation Studio
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PsyChart
  • Space Planning by Intactix
  • Akton Psychrometric Chart
  • Akton Psychrometric Chart

Chuyển đổi file .PSY

File .PSY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *