PSYS File

? Cách mở file .PSYS? Những phần mềm mở file .PSYS và sửa file lỗi. Convert Text PSYS file sang định dạng khác.

.PSYS File Extension

   
File name PSYS File
File Type ZEQ2 Lite Particle Effects File
Nhà phát triển ZEQ2 Project Team
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PSYS là file gì?

PSYS là Game Files - ZEQ2 Lite Particle Effects File, dưới định dạng Text được phát triển bởi ZEQ2 Project Team.

tác động trò chơi tập tin được sử dụng bởi ZEQ2 Lite, một game đối kháng 3D; tiết kiệm rất hiệu quả vật lý hạt, trong đó quy định cụ thể như thế nào kỹ năng nghe và hành động được phát ra trong môi trường 3D; sử dụng cho khả năng nhân vật chẳng hạn như các cuộc tấn công và phép thuật kỳ diệu.

What is a PSYS file?

Game effects file used by ZEQ2 Lite, a 3D fighting game; saves a particle physics effect, which specifies how player skills and actions are emitted in the 3D environment; used for character abilities such as attacks and magic spells.

Cách mở .PSYS file

Để mở file .PSYS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PSYS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PSYS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PSYS do người dùng đóng góp.

  • ZEQ2 Lite

Chuyển đổi file .PSYS

File .PSYS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *