PT File

? Cách mở file .PT? Những phần mềm mở file .PT và sửa file lỗi. Convert Binary PT file sang định dạng khác.

.PT File Extension

   
File name PT File
File Type Panther Project File
Nhà phát triển The Panther Team
Phân loại Misc Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (12 Bình chọn)

File .PT là file gì?

PT là Misc Files - Panther Project File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi The Panther Team.

hồ sơ dự án cứu bởi Panther, một bộ công cụ lập trình trực quan dùng để tạo trò chơi nhỏ tương tác; chứa tất cả các thông tin trò chơi, bao gồm cả các biến, hướng dẫn chuyển động, logic, âm thanh, và các tài sản khác trò chơi; sử dụng cho câu chuyện phát triển tương tác, hình ảnh động, trò chơi, âm nhạc và nghệ thuật.

What is a PT file?

Project file saved by Panther, a visual programming toolkit used to create small interactive games; contains all game information, including variables, motion instructions, logic, sounds, and other game assets; used for developing interactive stories, animations, games, music, and art.

Cách mở .PT file

Để mở file .PT click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PT bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PT

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PT do người dùng đóng góp.

  • Panther
  • Dyno-Scan
  • Dyno-Scan
  • Media Player Classic
  • iPost
  • PerformanceTest (
  • PerformanceTest (

Chuyển đổi file .PT

File .PT có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *