PTC File

? Cách mở file .PTC? Những phần mềm mở file .PTC và sửa file lỗi. Convert Text and Binary PTC file sang định dạng khác.

.PTC File Extension

   
File name PTC File
File Type PANTONE Color File
Nhà phát triển PANTONE
Phân loại Data Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PTC là file gì?

PTC là Data Files - PANTONE Color File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi PANTONE.

tập tin Một PTC chứa một màu được sử dụng bởi PANTONE Màu Manager, một chương trình dùng để cập nhật và các thư viện đồng bộ PANTONE màu trong các chương trình thiết kế Corel, Adobe, và QuarkXPress. Nó chứa thông tin về một màu sắc, trong đó bao gồm các thuộc tính mà tạo nên màu sắc và tên của màu sắc.

What is a PTC file?

A PTC file contains a color swatch used by PANTONE Color Manager, a program used to update and sync PANTONE color libraries in Corel, Adobe, and QuarkXPress design programs. It contains information about a color, which includes attributes that make up the color and the name of the color.

Cách mở .PTC file

Để mở file .PTC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTC do người dùng đóng góp.

  • PANTONE Color Manager
  • XnView
  • XnView
  • Symphonie Data Retriever
  • designKit
  • ProfiTrace
  • ProfiTrace

Chuyển đổi file .PTC

File .PTC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *