PTD File

? Cách mở file .PTD? Những phần mềm mở file .PTD và sửa file lỗi. Convert N/A PTD file sang định dạng khác.

.PTD File Extension

   
File name PTD File
File Type PipeTech Data File
Nhà phát triển Peninsular Technologies
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .PTD là file gì?

PTD là Data Files - PipeTech Data File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Peninsular Technologies.

tập tin Một PTD là một tệp dữ liệu được tạo ra bởi PipeTech, phần mềm sử dụng để thu thập, quản lý và phân tích dữ liệu đường ống. Nó chứa dữ liệu kiểm tra, chẳng hạn như ngày kiểm tra, tên trắc địa, số chứng chỉ, và đường dẫn video MPEG.

What is a PTD file?

A PTD file is a data file created by PipeTech, software used to collect, manage, and analyze pipeline data. It contains inspection data, such as the date of inspection, surveyor name, certificate number, and MPEG video path.

Cách mở .PTD file

Để mở file .PTD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTD do người dùng đóng góp.

  • Peninsular Technologies PipeTech
  • Stuffit Expander
  • Stuffit Expander
  • PAT-TEST
  • ProfiTrace
  • Kiplinger's Taming The Paper Tiger
  • Kiplinger's Taming The Paper Tiger

Chuyển đổi file .PTD

File .PTD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *