PTF File

? Cách mở file .PTF? Những phần mềm mở file .PTF và sửa file lỗi. Convert N/A PTF file sang định dạng khác.

.PTF File Extension

   
File name PTF File
File Type 1Scrapbook Flair Template
Nhà phát triển Aurora Digital Imaging
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (17 Bình chọn)

File .PTF là file gì?

PTF là Data Files - 1Scrapbook Flair Template, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Aurora Digital Imaging.

Mẫu được sử dụng để tạo ra trang mới trong Scrapbook Flair, một chương trình album ảnh số; bao gồm trang thông tin bố trí cũng như chủ đề nền, hình ảnh và embellishments.

What is a PTF file?

Template used for creating new pages in Scrapbook Flair, a digital scrapbooking program; includes page layout information as well as background themes, images, and embellishments.

Cách mở .PTF file

Để mở file .PTF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTF do người dùng đóng góp.

  • Pro Tools
  • WindowsR Internet Explorer
  • WindowsR Internet Explorer
  • ProTools MP
  • MaxSea Application
  • LexisNexis TextMap
  • LexisNexis TextMap

Chuyển đổi file .PTF

File .PTF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *