TAR.MD5 File

? Cách mở file .TAR.MD5? Những phần mềm mở file .TAR.MD5 và sửa file lỗi. Convert Binary TAR.MD5 file sang định dạng khác.

.TAR.MD5 File Extension

   
File name TAR.MD5 File
File Type Android System File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Encoded Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4 ★ (71 Bình chọn)

File .TAR.MD5 là file gì?

TAR.MD5 là Encoded Files - Android System File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi N/A.

Tập tin được sử dụng bởi bản cập nhật firmware và hạt nhân ứng dụng như Odin và Heimdall cho các thiết bị Samsung Android nhấp nháy; chứa một kho lưu trữ .tar đã được kiểm tra qua một checksum MD5; file TAR chứa dữ liệu hệ thống firmware và khác, trong khi thẩm tra mở rộng md5 mà không có dữ liệu bị hỏng.

What is a TAR.MD5 file?

File used by firmware update and kernel flashing applications like Odin and Heimdall for Samsung Android devices; contains a .TAR archive that has been verified with an MD5 checksum; the TAR file contains firmware and other system data, while the .MD5 extension verifies that no data is corrupted.

Cách mở .TAR.MD5 file

Để mở file .TAR.MD5 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .TAR.MD5 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .TAR.MD5

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .TAR.MD5 do người dùng đóng góp.

  • Chainfire Mobile Odin Pro
  • Odin
  • Odin
  • Glass Echidna Heimdall

Chuyển đổi file .TAR.MD5

File .TAR.MD5 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *