RFGS_PC File

? Cách mở file .RFGS_PC? Những phần mềm mở file .RFGS_PC và sửa file lỗi. Convert Binary RFGS_PC file sang định dạng khác.

.RFGS_PC File Extension

   
File name RFGS_PC File
File Type Red Faction: Guerilla Saved Game File
Nhà phát triển Volition
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RFGS_PC là file gì?

RFGS_PC là Game Files - Red Faction: Guerilla Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Volition.

What is a RFGS_PC file?

Saved game file created by Red Faction: Guerilla, a third-person shooter game and the third part of the Red Faction series; stores game progress as well as player settings when the game was saved; used for saving and loading game states.

Cách mở .RFGS_PC file

Để mở file .RFGS_PC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .RFGS_PC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .RFGS_PC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFGS_PC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RFGS_PC

File .RFGS_PC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *