RFGS_PC File

RFGS_PC là Game Files - Red Faction: Guerilla Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Volition.

.RFGS_PC File Extension

   
File name RFGS_PC File
File Type Red Faction: Guerilla Saved Game File
Nhà phát triển Volition
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (4 Bình chọn)

File .RFGS_PC là file gì?

RFGS_PC là Game Files - Red Faction: Guerilla Saved Game File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Volition.

What is a RFGS_PC file?

Saved game file created by Red Faction: Guerilla, a third-person shooter game and the third part of the Red Faction series; stores game progress as well as player settings when the game was saved; used for saving and loading game states.

Phần mềm mở file .RFGS_PC

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .RFGS_PC do filegi.com tổng hợp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .RFGS_PC

           

File .RFGS_PC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *