PTG File

? Cách mở file .PTG? Những phần mềm mở file .PTG và sửa file lỗi. Convert N/A PTG file sang định dạng khác.

.PTG File Extension

   
File name PTG File
File Type 1PowerTeacher Gradebook Configuration File
Nhà phát triển Pearson Education
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.6 ★ (14 Bình chọn)

File .PTG là file gì?

PTG là Settings Files - 1PowerTeacher Gradebook Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pearson Education.

Cấu hình tập tin được sử dụng bởi PowerTeacher bảng điểm, một ứng dụng quản lý lớp học dựa trên web; chứa thông tin cấu hình cuốn sách lớp được tham chiếu khi ứng dụng kết nối đến máy chủ; bao gồm user id, id phiên, số học, id giáo viên, thông tin, và ngôn ngữ.

What is a PTG file?

Configuration file used by PowerTeacher Gradebook, a web-based classroom management application; contains grade book configuration information that is referenced when the application connects to the server; includes user id, session id, school number, teacher id, credentials, and language.

Cách mở .PTG file

Để mở file .PTG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTG do người dùng đóng góp.

  • ArtRage Studio
  • ArtRage Studio Pro Demo
  • ArtRage Studio Pro Demo
  • ArtRage Demo
  • Apex Sketch
  • ArtRage
  • ArtRage

Chuyển đổi file .PTG

File .PTG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *