PTL File

PTL là Developer Files - Rational Rose Petal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

.PTL File Extension

   
File name PTL File
File Type Rational Rose Petal File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PTL là file gì?

PTL là Developer Files - Rational Rose Petal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

định dạng tập tin ASCII dựa trên văn bản xuất khẩu từ Rational Rose, một chương trình phát triển phần mềm dựa trên mô hình; bao gồm các cấp lồng nhau đặt trong dấu ngoặc đó tạo thành một cây của các nút.

What is a PTL file?

ASCII text-based file format exported from Rational Rose, a model-based software development program; consists of nested levels enclosed in parentheses that form a tree of nodes.

Phần mềm mở file .PTL

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTL do filegi.com tổng hợp.

  • Adobe Premiere
  • Adobe Premiere LE
  • Adobe Premiere LE
  • Adobe Premiere Pro
  • iTunes
  • Adobe Premiere RT
  • Adobe Premiere RT

Chuyển đổi file .PTL

           

File .PTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *