PTL File

? Cách mở file .PTL? Những phần mềm mở file .PTL và sửa file lỗi. Convert N/A PTL file sang định dạng khác.

.PTL File Extension

   
File name PTL File
File Type Rational Rose Petal File
Nhà phát triển IBM
Phân loại Developer Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.5 ★ (4 Bình chọn)

File .PTL là file gì?

PTL là Developer Files - Rational Rose Petal File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi IBM.

định dạng tập tin ASCII dựa trên văn bản xuất khẩu từ Rational Rose, một chương trình phát triển phần mềm dựa trên mô hình; bao gồm các cấp lồng nhau đặt trong dấu ngoặc đó tạo thành một cây của các nút.

What is a PTL file?

ASCII text-based file format exported from Rational Rose, a model-based software development program; consists of nested levels enclosed in parentheses that form a tree of nodes.

Cách mở .PTL file

Để mở file .PTL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTL do người dùng đóng góp.

  • Adobe Premiere
  • Adobe Premiere LE
  • Adobe Premiere LE
  • Adobe Premiere Pro
  • iTunes
  • Adobe Premiere RT
  • Adobe Premiere RT

Chuyển đổi file .PTL

File .PTL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *