PTN File

? Cách mở file .PTN? Những phần mềm mở file .PTN và sửa file lỗi. Convert N/A PTN file sang định dạng khác.

.PTN File Extension

   
File name PTN File
File Type PaperPort Thumbnail File
Nhà phát triển Nuance Communications
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (5 Bình chọn)

File .PTN là file gì?

PTN là Data Files - PaperPort Thumbnail File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Nuance Communications.

Tập tin được tạo ra bởi PaperPort, một chương trình dùng để quét những tài liệu, tổ chức tập tin, và chia sẻ tài liệu; chứa dữ liệu cần thiết để hiển thị thumbnail hình ảnh; đóng vai trò như một tập tin chỉ mục cho các tài liệu được sử dụng trong PaperPort.

What is a PTN file?

File created by PaperPort, a program used for scanning documents, organizing files, and sharing documents; contains data needed to display thumbnail images; serves as an index file for documents used in PaperPort.

Cách mở .PTN file

Để mở file .PTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTN do người dùng đóng góp.

  • Nuance PaperPort 14
  • Docklight
  • Docklight
  • GENETYX Ver.11 Application
  • Embird
  • Microsoft Office
  • Microsoft Office

Chuyển đổi file .PTN

File .PTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *