PTP File

? Cách mở file .PTP? Những phần mềm mở file .PTP và sửa file lỗi. Convert N/A PTP file sang định dạng khác.

.PTP File Extension

   
File name PTP File
File Type Pro Tools Preferences File
Nhà phát triển Avid Technology
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (5 Bình chọn)

File .PTP là file gì?

PTP là Settings Files - Pro Tools Preferences File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Avid Technology.

Tuỳ chọn tập tin được sử dụng bởi Pro Tools, một máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW); chứa ưu đãi đối với cấu hình của các công cụ ứng dụng Pro; bao gồm màn hình, vận hành, chỉnh sửa, tự động hóa, chế biến, MIDI, và sở thích điều khiển máy.

What is a PTP file?

Preferences file used by Pro Tools, a digital audio workstation (DAW); contains preferences for the configuration of the Pro Tools application; includes display, operation, editing, automation, processing, MIDI, and machine control preferences.

Cách mở .PTP file

Để mở file .PTP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PTP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PTP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PTP do người dùng đóng góp.

  • Docklight
  • Parallels Tools Center
  • Parallels Tools Center
  • Microsoft Expedia Trip Planner
  • iSqFt
  • PV Editor
  • PV Editor

Chuyển đổi file .PTP

File .PTP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *