PVHD File

? Cách mở file .PVHD? Những phần mềm mở file .PVHD và sửa file lỗi. Convert Binary PVHD file sang định dạng khác.

.PVHD File Extension

   
File name PVHD File
File Type Paragon Virtual Hard Drive
Nhà phát triển Paragon Software
Phân loại Backup Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (7 Bình chọn)

File .PVHD là file gì?

PVHD là Backup Files - Paragon Virtual Hard Drive, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Paragon Software.

định dạng sao lưu được sử dụng bởi Paragon Backup and Recovery, một tiện ích Windows được sử dụng để tạo ra các bản sao lưu và khôi phục ổ đĩa cứng; lưu trữ một bản sao lưu của một máy vật lý hay ảo hoặc một tập tin cá nhân.

What is a PVHD file?

Backup format used by Paragon Backup and Recovery, a Windows utility used to create backups of and restore hard drives; stores a backup of a physical or virtual machine or an individual file.

Cách mở .PVHD file

Để mở file .PVHD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVHD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVHD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVHD do người dùng đóng góp.

  • Paragon Backup & Recovery Suite

Chuyển đổi file .PVHD

File .PVHD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *