PVJ File

? Cách mở file .PVJ? Những phần mềm mở file .PVJ và sửa file lỗi. Convert N/A PVJ file sang định dạng khác.

.PVJ File Extension

   
File name PVJ File
File Type ProofVision Job Ticket
Nhà phát triển K-Flow
Phân loại Text Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PVJ là file gì?

PVJ là Text Files - ProofVision Job Ticket, dưới định dạng N/A được phát triển bởi K-Flow.

vé công việc tạo ra với ProofVision, một chương trình chống phần mềm để đảm bảo màn hình phù hợp về màu sắc trên phương tiện khác nhau; chứa chống thông tin cho một công việc cụ thể được lưu trong một định dạng văn bản.

What is a PVJ file?

Job ticket created with ProofVision, a soft proofing program that ensures consistent display of color across different mediums; contains proofing information for a specific job saved in a text format.

Cách mở .PVJ file

Để mở file .PVJ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVJ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVJ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVJ do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PVJ

File .PVJ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *