PVL File

? Cách mở file .PVL? Những phần mềm mở file .PVL và sửa file lỗi. Convert N/A PVL file sang định dạng khác.

.PVL File Extension

   
File name PVL File
File Type Instalit Library
Nhà phát triển N/A
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PVL là file gì?

PVL là Data Files - Instalit Library, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

What is a PVL file?

Data library referenced by the Instalit DOS/Windows installation toolkit; no longer developed or supported

Cách mở .PVL file

Để mở file .PVL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVL do người dùng đóng góp.

  • PowerView
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PuzzleView Plus
  • Printview
  • Teamcenter Visualization
  • Teamcenter Visualization

Chuyển đổi file .PVL

File .PVL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *