PVPF File

? Cách mở file .PVPF? Những phần mềm mở file .PVPF và sửa file lỗi. Convert Text PVPF file sang định dạng khác.

.PVPF File Extension

   
File name PVPF File
File Type Pet ville Save File
Nhà phát triển Zaplots
Phân loại Game Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 3.7 ★ (3 Bình chọn)

File .PVPF là file gì?

PVPF là Game Files - Pet ville Save File, dưới định dạng Text được phát triển bởi Zaplots.

tập tin trò chơi lưu tạo ra bởi Pet ville, một trò chơi vật nuôi ảo; chứa các trạng thái của con chó, thỏ, mèo hoặc thú cưng cũng như tiền bạc của người chơi; sử dụng để lưu và các quốc gia tải trò chơi.

What is a PVPF file?

Saved game file created by Pet ville, a virtual pet game; contains the state of the dog, rabbit, or cat pet as well as the player's money; used for saving and loading game states.

Cách mở .PVPF file

Để mở file .PVPF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVPF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVPF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVPF do người dùng đóng góp.

Chuyển đổi file .PVPF

File .PVPF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *