PVS File

? Cách mở file .PVS? Những phần mềm mở file .PVS và sửa file lỗi. Convert N/A PVS file sang định dạng khác.

.PVS File Extension

   
File name PVS File
File Type Parallels Desktop Configuration File
Nhà phát triển Parallels
Phân loại Settings Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PVS là file gì?

PVS là Settings Files - Parallels Desktop Configuration File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Parallels.

thiết lập cấu hình các cửa hàng cho Parallels Desktop, chương trình cho phép Windows hoặc Linux để chạy trên một máy Mac Intel-based; nạp bởi Parallels máy ảo khi chương trình được bắt đầu.

What is a PVS file?

Stores configuration settings for Parallels Desktop, a program that allows Windows or Linux to run on an Intel-based Mac; loaded by the Parallels virtual machine when the program is started.

Cách mở .PVS file

Để mở file .PVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVS do người dùng đóng góp.

  • Parallels Desktop 15 for Mac
  • VMware vCenter Converter
  • VMware vCenter Converter
  • WinFAM
  • SolveIT!, The Financial Calculator
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PVS

File .PVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *