PVW File

? Cách mở file .PVW? Những phần mềm mở file .PVW và sửa file lỗi. Convert N/A PVW file sang định dạng khác.

.PVW File Extension

   
File name PVW File
File Type Pronto for Windows Data View File
Nhà phát triển Outram Research
Phân loại Data Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.3 ★ (3 Bình chọn)

File .PVW là file gì?

PVW là Data Files - Pronto for Windows Data View File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Outram Research.

tập tin dữ liệu được sử dụng bởi Pronto cho Windows, một chương trình cho phép người dùng trích xuất dữ liệu từ logger dữ liệu; bố trí trang cửa hàng và đồ họa và văn bản thông tin định dạng của một cái nhìn dữ liệu.

What is a PVW file?

Data file used by Pronto for Windows, a program that allows users to extract data from data loggers; stores page layout and graphical and text formatting information of a data view.

Cách mở .PVW file

Để mở file .PVW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PVW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PVW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PVW do người dùng đóng góp.

  • Outram Research Pronto for Windows
  • PwS
  • PwS
  • Pronto

Chuyển đổi file .PVW

File .PVW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *