PWA File

? Cách mở file .PWA? Những phần mềm mở file .PWA và sửa file lỗi. Convert N/A PWA file sang định dạng khác.

.PWA File Extension

   
File name PWA File
File Type Password Agent File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Compressed Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.8 ★ (6 Bình chọn)

File .PWA là file gì?

PWA là Compressed Files - Password Agent File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Đảm bảo định dạng tập tin cơ sở dữ liệu được mã hóa được tạo ra bởi Password Agent; sử dụng để lưu trữ password, ghi chú bí mật, và các thông tin bảo mật khác; truy cập chỉ với mật khẩu chính xác

What is a PWA file?

Secure encrypted database file format created by Password Agent; used to store passwords, secret notes, and other secure information; accessible only with the correct password

Cách mở .PWA file

Để mở file .PWA click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWA bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWA

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWA do người dùng đóng góp.

  • Password Agent
  • PHAWorks
  • PHAWorks
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .PWA

File .PWA có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *