PWC File

? Cách mở file .PWC? Những phần mềm mở file .PWC và sửa file lỗi. Convert N/A PWC file sang định dạng khác.

.PWC File Extension

   
File name PWC File
File Type PictureTaker File
Nhà phát triển N/A
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 4 ★ (6 Bình chọn)

File .PWC là file gì?

PWC là Executable Files - PictureTaker File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Nén gói cài đặt Windows được sử dụng để cài đặt chương trình phần mềm; có thể được tạo ra bởi một quản trị mạng và triển khai qua mạng

What is a PWC file?

Compressed Windows installation package used for installing software programs; can be created by a network administrator and deployed over a network

Cách mở .PWC file

Để mở file .PWC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWC do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • RealOne Player
  • RealOne Player
  • FileMaker Pro Runtime
  • PHE Works

Chuyển đổi file .PWC

File .PWC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *