PWDP File

? Cách mở file .PWDP? Những phần mềm mở file .PWDP và sửa file lỗi. Convert Binary PWDP file sang định dạng khác.

.PWDP File Extension

   
File name PWDP File
File Type Password Pad Document
Nhà phát triển Tan Thor Jen
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PWDP là file gì?

PWDP là Text Files - Password Pad Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tan Thor Jen.

tài liệu văn bản được bảo vệ bằng mật khẩu được tạo ra bởi mật khẩu Pad, một trình soạn thảo văn bản được sử dụng để bảo vệ tài liệu; ổ khóa các văn bản tài liệu bằng mật khẩu và mã hóa nội dung để các tài liệu chỉ có thể được xem bằng cách nhập mật khẩu; sử dụng để lưu thông tin cá nhân như số thẻ tín dụng, mật khẩu trang web, và các mục nhật ký.

What is a PWDP file?

Password-protected text document created by Password Pad, a text editor used for securing documents; locks the document text using a password and encrypts the contents so that the document can only be viewed by entering the password; used for saving personal information such as credit card numbers, website passwords, and diary entries.

Cách mở .PWDP file

Để mở file .PWDP click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWDP bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWDP

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWDP do người dùng đóng góp.

  • Password Pad

Chuyển đổi file .PWDP

File .PWDP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *