PWDPL File

? Cách mở file .PWDPL? Những phần mềm mở file .PWDPL và sửa file lỗi. Convert Binary PWDPL file sang định dạng khác.

.PWDPL File Extension

   
File name PWDPL File
File Type Password Pad Lite Document
Nhà phát triển Tan Thor Jen
Phân loại Text Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (2 Bình chọn)

File .PWDPL là file gì?

PWDPL là Text Files - Password Pad Lite Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Tan Thor Jen.

tài liệu mật khẩu bảo vệ được tạo ra bởi mật khẩu Pad Lite, một trình soạn thảo văn bản mà kết hợp "lite" mã hóa; cửa hàng được mã hóa nội dung tài liệu để các tài liệu chỉ có thể được xem bằng mật khẩu chính xác; sử dụng để lưu thông tin cá nhân nhạy cảm.

What is a PWDPL file?

Password-protected document created by Password Pad Lite, a text editor that incorporates "lite" encryption; stores encrypted document content so that the document can only be viewed with the correct password; used for saving sensitive personal information.

Cách mở .PWDPL file

Để mở file .PWDPL click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PWDPL bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PWDPL

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWDPL do người dùng đóng góp.

  • Password Pad

Chuyển đổi file .PWDPL

File .PWDPL có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *