PWP File

PWP là Raster Image Files - PhotoWorks Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Seattle FilmWorks.

.PWP File Extension

   
File name PWP File
File Type PhotoWorks Image File
Nhà phát triển Seattle FilmWorks
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.8 ★ (9 Bình chọn)

File .PWP là file gì?

PWP là Raster Image Files - PhotoWorks Image File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Seattle FilmWorks.

ảnh màu được tạo ra bởi PhotoWorks, một hình ảnh và chia sẻ hình ảnh phần mềm cũ; tương tự như một tập tin .SFW và chủ yếu được sử dụng để tải hình ảnh từ Internet; có thể được chuyển đổi sang hình ảnh .JPG tiêu chuẩn sử dụng pwpjpg hay American Greetings SFW & PWP File Converter.

What is a PWP file?

Color image created by PhotoWorks, an older image and photo sharing software; similar to an .SFW file and primarily used for image downloads from the Internet; can be converted to standard .JPG images using pwpjpg or American Greetings SFW & PWP File Converter.

Phần mềm mở file .PWP

           

Danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PWP do filegi.com tổng hợp.

  • XnView MP
  • PictureCollageMakerPro Application
  • PictureCollageMakerPro Application
  • PictureCollageMaker Application
  • Photo Collage Max
  • VuePrint
  • VuePrint

Chuyển đổi file .PWP

           

File .PWP có thể được chuyển đổi sang định dạng khác bằng các phần mềm tổng hợp ở trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *