PXD File

? Cách mở file .PXD? Những phần mềm mở file .PXD và sửa file lỗi. Convert Binary PXD file sang định dạng khác.

.PXD File Extension

   
File name PXD File
File Type 1Pixlr Layered Image
Nhà phát triển Autodesk
Phân loại Raster Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.3 ★ (10 Bình chọn)

File .PXD là file gì?

PXD là Raster Image Files - 1Pixlr Layered Image, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Autodesk.

Hình ảnh được tạo bởi Pixlr, một trình soạn thảo hình ảnh dựa trên Flash mà chạy trong một trình duyệt Web; hỗ trợ nhiều lớp cũng như đồ họa được vẽ và văn bản trên mỗi lớp; cho phép hình ảnh được lưu từ trình duyệt Web để các máy tính cục bộ và sau đó nạp lại thông qua giao diện Pixlr Web.

What is a PXD file?

Image created by Pixlr, a Flash-based image editor that runs in a Web browser; supports multiple layers as well as drawn graphics and text on each layer; allows images to be saved from the Web browser to the the local computer and then loaded again through the Pixlr Web interface.

Cách mở .PXD file

Để mở file .PXD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXD do người dùng đóng góp.

  • Autodesk Pixlr
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • PXDoc
  • SketchBook
  • Form
  • Form

Chuyển đổi file .PXD

File .PXD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *