PXF File

? Cách mở file .PXF? Những phần mềm mở file .PXF và sửa file lỗi. Convert Text and Binary PXF file sang định dạng khác.

.PXF File Extension

   
File name PXF File
File Type 1Pendix Firmware File
Nhà phát triển Pendix
Phân loại Encoded Files
Định dạng Text and Binary
Độ phổ biến 4.4 ★ (8 Bình chọn)

File .PXF là file gì?

PXF là Encoded Files - 1Pendix Firmware File, dưới định dạng Text and Binary được phát triển bởi Pendix.

tập tin Một PXF là một tập tin firmware được sử dụng bởi Pendix e-xe đạp. Nó chứa một bản cập nhật firmware mã hóa cho một phần của một Pendix e-xe đạp, chẳng hạn như động cơ hoặc quản lý pin hệ thống điện.

What is a PXF file?

A PXF file is a firmware file used by Pendix e-bikes. It contains an encrypted firmware update for a part of a Pendix e-bike, such as the electric motor or battery management system.

Cách mở .PXF file

Để mở file .PXF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXF do người dùng đóng góp.

  • Tajima DG/ML by Pulse
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Pixelformer
  • AQ360 New Look
  • PrimoCD Plus, PrimoCD Deluxe, PrimoCD Pro and PrimoDVD
  • PrimoCD Plus, PrimoCD Deluxe, PrimoCD Pro and PrimoDVD

Chuyển đổi file .PXF

File .PXF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *