PXG File

? Cách mở file .PXG? Những phần mềm mở file .PXG và sửa file lỗi. Convert Binary PXG file sang định dạng khác.

.PXG File Extension

   
File name PXG File
File Type Pixelmator Gradient File
Nhà phát triển Pixelmator Team
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PXG là file gì?

PXG là Settings Files - Pixelmator Gradient File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Pixelmator Team.

Gradient tập tin được sử dụng bởi Pixelmator, một trình soạn thảo đồ họa raster Mac OS X; cửa hàng một bộ sưu tập của gradient, được sử dụng để vẽ màu vector các lĩnh vực mà sự thay đổi giữa các màu sắc; cũng có thể bao gồm gradient người dùng tùy chỉnh.

What is a PXG file?

Gradients file used by Pixelmator, a Mac OS X raster graphics editor; stores a collection of gradients, which are used to draw vector color fields that change between colors; can also include custom user gradients.

Cách mở .PXG file

Để mở file .PXG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXG do người dùng đóng góp.

  • eXtreme Gammon
  • Media Player Classic
  • Media Player Classic
  • Microsoft AutoRoute Express GB
  • PronXcalcio Gold
  • PixxxSafe
  • PixxxSafe

Chuyển đổi file .PXG

File .PXG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *