PXX File

? Cách mở file .PXX? Những phần mềm mở file .PXX và sửa file lỗi. Convert N/A PXX file sang định dạng khác.

.PXX File Extension

   
File name PXX File
File Type Keyman Developer Encrypted Customization File
Nhà phát triển Tavultesoft
Phân loại Encoded Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .PXX là file gì?

PXX là Encoded Files - Keyman Developer Encrypted Customization File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Tavultesoft.

Một tập tin Pxx là một tập tin tùy biến mã hóa được tạo ra bởi nhà phát triển Keyman, một ứng dụng sử dụng để tạo, chỉnh sửa và phân phối bàn phím kỹ thuật số cho bất kỳ loại ngôn ngữ. Nó chứa thông tin về giao diện người dùng của một bàn phím tùy chỉnh mà đã được biên soạn từ một tập tin nguồn tùy .KCT.

What is a PXX file?

A PXX file is an encrypted customization file created by Keyman Developer, an application used to create, edit, and distribute digital keyboards for any type of language. It contains information about the user interface of a custom keyboard that was compiled from a .KCT customization source file.

Cách mở .PXX file

Để mở file .PXX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PXX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PXX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PXX do người dùng đóng góp.

  • Tavultesoft Keyman Developer

Chuyển đổi file .PXX

File .PXX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *