PY File

? Cách mở file .PY? Những phần mềm mở file .PY và sửa file lỗi. Convert Text PY file sang định dạng khác.

.PY File Extension

   
File name PY File
File Type Python Script
Nhà phát triển Python Software Foundation
Phân loại Developer Files
Định dạng Text
Độ phổ biến 4.2 ★ (266 Bình chọn)

File .PY là file gì?

PY là Developer Files - Python Script, dưới định dạng Text được phát triển bởi Python Software Foundation.

tập tin Một PY là một tập tin chương trình hoặc kịch bản được viết bằng Python, một hướng đối tượng ngôn ngữ lập trình thông dịch. Nó có thể được tạo ra và chỉnh sửa với một trình soạn thảo văn bản, nhưng đòi hỏi một thông dịch Python để chạy. file PY thường được sử dụng cho lập trình máy chủ web và hệ thống máy tính hành chính khác.

What is a PY file?

A PY file is a program file or script written in Python, an interpreted object-oriented programming language. It can be created and edited with a text editor, but requires a Python interpreter to run. PY files are often used for programming web servers and other administrative computer systems.

Cách mở .PY file

Để mở file .PY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PY do người dùng đóng góp.

 • File Viewer for Android
 • File Viewer Plus
 • File Viewer Plus
 • Python Software Foundation Python
 • Microsoft Notepad
 • Notepad++
 • Notepad++
 • JetBrains PyCharm
 • text editor
 • MacroMates TextMate
 • GNU Emacs

Chuyển đổi file .PY

File .PY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *