PYC File

? Cách mở file .PYC? Những phần mềm mở file .PYC và sửa file lỗi. Convert N/A PYC file sang định dạng khác.

.PYC File Extension

   
File name PYC File
File Type Python Compiled File
Nhà phát triển Python Software Foundation
Phân loại Executable Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.7 ★ (46 Bình chọn)

File .PYC là file gì?

PYC là Executable Files - Python Compiled File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Python Software Foundation.

mã nguồn biên soạn viết bằng ngôn ngữ lập trình Python.

What is a PYC file?

Compiled source code written in the Python programming language.

Cách mở .PYC file

Để mở file .PYC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .PYC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .PYC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .PYC do người dùng đóng góp.

  • Python Software Foundation Python
  • Python Interactive Shell
  • Python Interactive Shell
  • Python pyreadline
  • Python
  • Tux Word Smith
  • Tux Word Smith

Chuyển đổi file .PYC

File .PYC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *